forbot
  • Turfan-Trejd, OOO
Liên hệ

Địa chỉ

Ukraina,  Kiev,  04209,  st. Bulgakova, 16

Thủ trưởng

Kirichevskij Gleb Vitalevich

Điện thoại của doanh nghiệp

Ban Giám đốc
+380
Khi đặt hàng, xin bạn vui lòng cho người quản lý biết rằng các thông tin bạn lấy được từ allbiz. Chúng tôi rất cảm ơn bạn đã mua sắm qua allbiz!
Phòng Kinh doanh
+380
Khi đặt hàng, xin bạn vui lòng cho người quản lý biết rằng các thông tin bạn lấy được từ allbiz. Chúng tôi rất cảm ơn bạn đã mua sắm qua allbiz!
+380
Khi đặt hàng, xin bạn vui lòng cho người quản lý biết rằng các thông tin bạn lấy được từ allbiz. Chúng tôi rất cảm ơn bạn đã mua sắm qua allbiz!
Phòng Tiếp thị
+380
Khi đặt hàng, xin bạn vui lòng cho người quản lý biết rằng các thông tin bạn lấy được từ allbiz. Chúng tôi rất cảm ơn bạn đã mua sắm qua allbiz!

Internet

Viber:
+380 (067) 317-9749
HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ
Miếng đệm ổ đĩa:
Đang có sẵn 
50 UAH
Nhóm: Miếng đệm ổ đĩa:
Miếng đệm, lót
Đang có sẵn 
395.08 UAH(15 USD)
Nhóm: Miếng đệm, lót
Vật liệu đệm lót
Đang có sẵn 
Nhóm: Vật liệu đệm lót
Động cơ điện cao tần
Đang có sẵn | Wholesale and retail 
1250 UAH
Wholesale: 1060 UAH từ 4 c
Nhóm: Động cơ điện cao tần
Động cơ điện cao tần
Đang có sẵn | Wholesale and retail 
1250 UAH
Wholesale: 1060 UAH từ 4 c
Nhóm: Động cơ điện cao tần
Van đường ống
Đang có sẵn 
Nhóm: Van đường ống
Ròng rọc nâng
Đang có sẵn 
Nhóm: Ròng rọc nâng
Bảng treo ở văn phòng
Đang có sẵn 
Nhóm: Bảng treo ở văn phòng
Ròng rọc nâng
Đang có sẵn | Wholesale and retail 
1000 UAH
Wholesale: 900 UAH từ 2 c
Nhóm: Ròng rọc nâng
Biển kim loại cửa ra vào
Đang có sẵn 
Nhóm: Biển kim loại cửa ra vào
Ròng rọc nâng
Đang có sẵn 
Nhóm: Ròng rọc nâng
Danh thiếp
Đang có sẵn 
98 UAH
Nhóm: Danh thiếp
Các nhóm hành hóa

Mô tả

Toàn bộ số sản phẩm và dịch vụ của công ty Turfan-Trejd, OOO. Tất cả thông tin về Turfan-Trejd, OOO tại Kiev (Ukraina).